Léier-Atelier fir 7ième an 6ième Schüler

Bass du interesséiert un verschiddene Léiermethoden (Karteikaarten, Wocheplang, …) ?

Géings de gär gewuer ginn, wéi’s de dech besser am Schoulalldag organiséiere kéints an der doduerch léiere vläicht mi liicht fale kéint?

Dann komm an de SePAS a schreif dech an eise flotte Léier-Atelier an.

Den Atelier besteet aus 4 Seancen a fënnt jeeweils Méindes vu 14h15 bis 15h40 statt:

– 19 a 26 November 2018

– 3 an 10 Dezember 2018

 

D’Aschreiwunge lafe bis den 9 November 2018